top of page
Nieuwe film (6) (3).Film_Snapshot.jpg

Liturgie voor Zondag 19 maart 

 

Morgendienst:

 

Voorganger Ds. M. Krooneman.

Ps. 27:1,3

Ps. 73:2,6,14

Ps. 24:2,3

Gz. 28:3 (WK)*

Gz. 49:4

Ps. 103:2

Schriftlezing: Jesaja 53:1-6; Mattheüs 8:14-17; Mattheüs 9:1-8

 

 

*Gz. 28:3 (WK)

Het waren onze ziekten die Hij droeg

en onze smarten hebben Hem doorploegd,

’t was onze schuld die Hem ten dode sloeg,

die Hem doorwondde.

Hij werd verbrijzeld wegens onze zonden.

De vrede wacht: Hij heeft de straf gedragen,

wij zijn genezen door de felle slagen,

Hem toegebracht.

 

Avonddienst:

 

Voorganger Ds. K.H. Bogerd Wouterswoude.

 

Voorzang: Grote God wij loven U vers 1 en 2 (Gezang 149 Herv. Bundel 1938)

Psalm 71: 1 en 2

Grote God wij loven u vers 3 (Gezang 149 Herv. Bundel 1938)

Schriftlezing Markus 14: 32-42

Psalm 116: 2

Psalm 22: 6 en 15

Psalm 71: 15 en 16

bottom of page