Nieuwe film (6) (3).Film_Snapshot.jpg

Liturgie voor donderdag 26 mei Hemelvaartsdag.

Voorganger: Ds. M. Krooneman.

 

Gz. 68:1,2
Ps. 103:10
Ps. 68:9,16
Ps. 20:1
Ps. 134:3
Ld. 21:2,4,5
Schriftlezing: Lukas 24:50-53; Hebreeën 7:11-28
Tekst voor de verkondiging: Lukas 24:51