top of page
Nieuwe film (6) (3).Film_Snapshot.jpg

Liturgie voor zondag 25 februari 2024 

Morgendienst 9.30 

 

Voorganger: Ds. Hooydonk, Oldebroek.

 

Voorzang: Lied 141: 1, 3 en 4 uit Weerklank.

Votum  Zingen

Ps.  146:3

Wet / belijdenis  gebed

Ps. 116:1, 3

Lezen:

Johannes 3 en Romeinen 8

Zingen 

Preek

Ps.  42:1, 7

Zingen Gebed

Ps. 138:1, 3

Zingen Zegen

Ps. 145:6, 7

 

Avonddienst 19.00

Voorganger Prop Abbink, Vriezenveen.

Voorzang: Weerklank lied 145

couplet 1,2 Ik wil mij gaan vertroosten

 Votum

Ps.75:1,4

Geloofsbelijdenis

Ps.89:9

Gebed

Schriftlezingen:

Jesaja 43:1-6 en Matth.20:17-28

Ps. 49:2,3

Prediking

Ps. 135:3,5

Dankgebed

Gezang E Gebed des Heeren

Couplet 8 en 9,Verlos ons uit des bozen macht.

Zegenbede

 

bottom of page