top of page
Nieuwe film (6) (3).Film_Snapshot.jpg

Liturgie voor zondag 1 oktober 2023 Noordhorn

Morgendienst (9.30 uur)

Voorganger: Dhr. L. Blees Dorkwerd.

Zingen: Psalm 138 vers 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 1 vers 1 en 3

Wetslezing

Zingen: Gezang 153 vers 1, 2 en 3

Gebed

Lezing: 1 Johannes 2 vers 12 tot en met 17

Zingen: Gezang 237 vers 1 en 2

Preek

Zingen: Psalm 66 vers 8 en 10

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 459 vers 1, 5, 6 en 7

Zegen

Avonddienst (19.00 uur)

 

Voorganger: Dhr. J.C.A. van den Berge Sebaldeburen
Voorzang: HLB 265:1,2,4 (God is tegenwoordig)
Stil gebed
Votum
Zingen: Ps. 104:1,16
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 68:16
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing OT: Jes. 6
Schriftlezing NT: Joh. 12:37-50
Zingen: Ps. 99:1,8
Verkondiging
Zingen: HLB 92:1,3,4 (Heilig, heilig, heilig..)
Dienst van dankzegging en gebed
Collecten
Zingen: HLB 132:1,5,6 (Wij loven U, o God..)
Zegengebed

bottom of page