Nieuwe film (6) (3).Film_Snapshot.jpg

 

Liturgie voor zondag 5 December.

Morgendienst: Voorganger Ds. F.J.K. van Santen Leusden.

 

Inleidend orgelspel

Afkondigingen

Gezang 3: 1, 3

Votum en groet

Gezang 30:  1, 2

Wetslezing

Psalm 130:  2, 4

Gebed

Micha 5: 1 tot en met 3

Mattheüs 2:  1 tot en met 6

Psalm 72: 2, 4

Verkondiging

Gezang 4:  2 (Lofzang van Simeon)

Dankgebed en voorbede

Psalm 48:  6

Zegen

 

Avonddienst.

Voorganger: Ds. M. Krooneman.

Ps. 92:1
Ps. 92:8
Ps. 113:3,4,5
WK Gz. 46:1,2*
WK Gz. 46:3,4* (tussenzang)
Gz. B:1
Ps. 22:13
Schriftlezing: Lukas 1:39-45

* Weerklank Gz. 46: de lofzang van Elizabeth (melodie: Lofzang van Maria, Gz. B)
1. Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
die komt op Davids troon,
de bron van mijn verlangen?

2. Met u breng ik God eer,
o, moeder van mijn Heer.
De Vrucht is u gegeven:
het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon die ons bevrijdt.
God heeft u hoog verheven.

3. Het kind springt in mij op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer,
die ook bij mij komt wonen.

4. God heeft zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind voor ons verwekt,
dat onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.