top of page
Bidden

Contact
Hieronder vindt u de belangrijkste contactgegevens. Wilt u contact met een van de andere kerkenraadsleden, bijvoorbeeld uw wijkouderling? Klik dan hier.

Contactgegevens

PREDIKANT

Ds. M. Krooneman
Oosterweg 11
9804 PP Noordhorn
0594-52 88 91
predikantnoordhorn@gmail.com

SCRIBA

Dhr. K. Tempel (huisgemeente Saaksum)

Hamsterpad 3

9804 PZ Noordhorn

Tel. nr. 0594-505108

scribanoordhorn@gmail.com

 

SECRETARIS

van de Stichting tot behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn

Dhr. W. Telintel
Havenstraat 8
9842 PN Niezijl
06-23371122
wimtelintel@gmail.com
Banknummer Stichting: 
NL51 RABO 03758 58423

 

BEHEER WEBSITE

Dhr. A. van Waarde
Boslaan 62
9801 HH Zuidhorn
websitehervor
mdnoordhorn@gmail.com

 

 

KERKELIJK ONTVANGER/ COLLECTEBONNEN

Dhr. J.F. Geertsema
Hamsterpad 1/a
9804 PZ Noordhorn
0594-50 46 74

collectebonnen@ziggo.nl

Banknummer kerkvoogdij: NL70 RABO 03758 29660

Gironummer kerkvoogdij: NL33 INGB 0000 895 706
Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

KERKELIJK BUREAU/ LEDENADMINISTRATIE

Dhr. A. Verbree
Kruiser 8
9801 RD Zuidhorn
0594-506075
nohosaak@gmail.com

ORGANISTEN NOORDHORN

Mevr. A.I. van Dijken-Grashuis, tel. 050- 4031197,

Dhr. J. Top, tel. 0594-504644,

Dhr. G.A. van den Akker, tel. 050-4031324 

Dhr. B. Kamphuis, tel.  0594-500413.

REDACTIE KERKNEIS

Mevr. M.A.W.H. van Waarde-Verhagen
Boslaan 62
9801 HH Zuidhorn

mariavanwaarde@gmail.com

 

bottom of page