Erediensten

Hieronder vindt u een overzicht van de komende erediensten in Noordhorn en Saaksum.

Ook kunt u zich opgeven om een dienst bij te wonen, of de dienst online volgen.

Voor gemeenteleden die geen beschikken hebben over een computer, verhuurt onze diaconie tablets die zijn voorgeprogrammeerd zodat de diensten eenvoudig zijn te vinden. Interesse? Neem dan contact op met diaken E. Meindertsma.

Op dit moment wordt er i.v.m. de corona-maatregelen niet gecollecteerd in de erediensten. Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekeningnummers van de kerkvoogdij en diaconie. Die vindt u hier.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in 'De Wegwijzer'. Dit verenigingsgebouw staat schuin tegenover de kerk naast de pastorie aan de Oosterweg. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen, zijn er 2 of 3 oppassers aanwezig die via een rooster rouleren. Zie Kerkneis voor het actuele oppasrooster.

Fysiek 

U en jij bent van harte welkom de kerkdienst(en) bij te wonen. Door corona-maatregelen, kunt u één eredienst per zondag bij te wonen. U dient zich hier voor aan te melden bij de coördinator, ouderling-kerkrentmeester R. Koopman:

 

0594-591410

eredienstnoordhorn@gmail.com.

Online 

Kunt u de dienst niet fysiek bijwonen? U en jij bent van harte welkom de kerkdienst(en) in Noordhorn online te volgen.

 

Klik op de knop "online volgen" hieronder.

Kerk binnen.jpg