top of page
Vrouw met bijbel

Wie wij zijn

 

De Hervormde (streek)gemeente Noordhorn-Saaksum maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij zijn een deel van Gods wereldwijde Kerk die haar bestaan te danken heeft aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Binnen de PKN weet onze gemeente zich gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften (de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid: Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels). In de praktijk betekent dit voor ons dat we een gemeente willen zijn die trouw is aan de Bijbel en leeft van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. We staan in de traditie van de Gereformeerde Bond, dat is een vereniging die de gereformeerde waarheid wil verbreiden en verdedigen binnen de PKN.

Onze gemeente is zeer divers. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd en ook veel verschillende kerkelijke en maatschappelijke achtergronden. Geboren en getogen Groningers, maar ook mensen die naar onze mooie provincie verhuisden vanuit het hele land.

 

Onze gemeente is gastvrij en staat open voor eenieder. Belangstelling? Zie de contactpagina of klik hier om een dienst online te volgen!

kerk noordhorn.jpg

Als hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum geloven wij in de God van de Bijbel. In Zijn Zoon Jezus Christus heeft Hij Zijn liefde voor onze wereld laten zien. Die boodschap van genade willen we uitdragen in Woord en daad!

Want zo lief heeft God deze wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

(Johannes 3:16)

groot_saaksum08.jpg
bottom of page