Christelijk boekje

Bijbelkring

In het winterseizoen komen we om de paar weken op donderdagavond samen in 'De Wegwijzer' om Gods Woord te bestuderen en daarover samen te spreken. Welkom zijn alle belijdende leden van onze gemeente, maar ook andere belangstellenden.

De kring staat onder leiding van onze predikant en we behandelen het boekje over Samuël: 'Uw dienaar luistert' (van ds. W.J. Westland). 

Omdat we in het afgelopen winterseizoen i.v.m. corona niet samen konden komen, zijn in juni twee bijbelkringavonden gepland, nl. op 3 en 24 juni. Van harte welkom!