top of page
Bidden

Catechese
 

Op de catechese ontmoeten we elkaar en leren we veel over de Bijbel en Wie God is. Er is alle ruimte om met elkaar over de stof door te praten, vragen te stellen of te discussiëren. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze scriba en bij ds. K.H.Bogerd (klik hier voor de contactgegevens).

Aan het begin van het winterseizoen wordt in overleg met de jongeren de groepsindeling bepaald en gekeken op welke avond we samenkomen (maandag- of dinsdagavond). 

bottom of page