Waterside Women

Vrouwenvereniging "In Liefde Dienende"

De vrouwenvereniging van onze gemeente draagt de naam "In Liefde Dienende". Zij functioneert onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het doel van de vrouwenvereniging is: samenkomen rondom Gods Woord en de onderlinge band binnen de gemeente verstevigen.

De Bijbelstudies komen uit "DE HERVORMDE VROUW".
 

Verenigingsavonden
Alle vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom op de vrouwenvereniging. We vragen van alle leden instemming met de grondslag en de doelstelling van de vereniging. Eén keer in de maand komen we bij elkaar. We beginnen de avond met het lezen van een Bijbelgedeelte en de bezinning hierop. De verdere invulling van de avonden kan variëren. Er is bijvoorbeeld soms een spreker, een onderwerp, een creatieve activiteit. Het meeleven met de gemeente in lief en in leed heeft ook een vast aandachtspunt op de verenigingsavonden.

 

Bezoekjes
Bij bijzonderheden brengen de vrouwen van de vereniging een bezoek aan de gemeenteleden. Bezoeken worden gebracht bij geboorte, verjaardagen van gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn geworden, (langdurig) zieken of eenzamen. Bij huwelijksjubilea leven we mee met een kaartje. Wanneer er een gemeentelid is overleden, sturen we een kaartje en brengen we enkele weken na het overlijden een bezoek aan degene die achterblijft. Dit doen wij altijd.

Van harte welkom
Kom gerust eens zomaar langs om kennis te maken! Of neem contact op met één van de vrouwen of iemand van het bestuur, wanneer je vragen hebt of iets meer wilt wetenHet bestuur bestaat uit Tjaarda Meindertsma, Maria van Waarde en Eja Tempel.
Contact T. Meindertsma 0594-233614

 

Klantlogo-Protestantse-Kerk-web.png