Kerk binnen.jpg

"Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden." Romeinen 10: 9

Welkom

Welkom bij de hervormde (streek)gemeente Noordhorn-Saaksum!

Fijn dat u onze site bezoekt.

U treft hier informatie over de diverse activiteiten in onze gemeente, zowel op zondag als doordeweeks. Ook kunt u hier informatie vinden over hoe u met ons in contact wilt komen.

Ds Krooneman 2(5).jpg

Predikant ds. M. Krooneman

Sinds  20 januari 2019 mag ik predikant zijn van de hervormde (streek)gemeente Noordhorn-Saaksum en bewoon ik de pastorie op Oosterweg 11 in Noordhorn.

Heeft u een vraag of opmerking, mogelijk naar aanleiding van een dienst? Schroom niet om contact op te nemen!

T. 0594 528891

E. predikantnoordhorn@gmail.com

Fysiek 

U en jij bent van harte welkom de kerkdienst(en) bij te wonen, óók als gast. I.v.m. de huidige corona-epidemie is aanmelding vereist. Dit kan bij de coördinator, ouderling-kerkrentmeester R. Koopman:

 

T. 0594-591410

E. eredienstnoordhorn@gmail.com.

Online 

Al onze diensten worden live uitgezonden met beeld en geluid. Ook kunt u ze terugkijken op een later moment. Klik hieronder op de knop ‘Online volgen’.

Kerk binnen.jpg
kerk noordhorn.jpg

Wie wij zijn

Als hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum geloven wij in de God van de Bijbel. In Jezus Christus Zijn Zoon heeft Hij Zijn liefde voor onze wereld laten zien. Die boodschap van genade willen we uitdragen in Woord en daad!

Want zo lief heeft God deze wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

(Johannes 3:16)

kerk saaksum(1).png

Nieuws

Kerkneis

In Kerkneis, dat 10 keer per jaar verschijnt, vindt u alle informatie over onze gemeente. Verder kunt u de agenda raadplegen voor geplande activiteiten.

Wilt u iets delen met uw streekgemeente of heeft u vragen? 

Neem gerust contact op met de redactie van Kerkneis:

Fam. A. van Waarde
Boslaan 62
9801 HH Zuidhorn
0594-50 52 76
mariavanwaarde@gmail.com