7.jpg

EREDIENSTEN I.V.M. CORONA-MAATREGELEN

 

Laatste update: 14 mei 2021

Erediensten Noordhorn

In zowel de kerk als De Wegwijzer worden zo'n 30 mensen per dienst uitgenodigd, in lijn met het advies van de PKN en het CIO (interkerkelijk overleg). Voor onze gemeente betekent dit dat iedereen die zich heeft aangemeld één keer per zondag een eredienst kan bijwonen, hetzij in de kerk hetzij in de Wegwijzer. Kinderoppas blijft aanwezig in de morgendiensten. Verder adviseren we dringend bij alle bewegingen in de binnenruimte (voor en na de dienst) zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. Uiteraard gelden alle andere maatregelen (zie hieronder) nog steeds. Op deze manier hopen we dat de erediensten op een veilige manier voortgang kunnen vinden.

Als u zich hebt aangemeld om de diensten bij te wonen krijgt u, net als tot nog toe gebruikelijk, in de loop van de week een mail met een uitnodiging. Wilt u zich aanmelden voor de erediensten? Dat kan bij de coördinator, ouderling-kerkrentmeester R. Koopman: eredienstnoordhorn@gmail.com / 0594-591410.

Alle erediensten zijn ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn.

Erediensten Saaksum
Omdat het aantal vaste bezoekers van de diensten in Saaksum klein is en past binnen het huidige advies, blijven de diensten voortgang vinden op de tot nu toe gebruikelijke manier.

 

Wilt u, mogelijk naar aanleiding van een dienst in Noordhorn of Saaksum, contact met onze predikant ds. M. Krooneman, schroom dan niet: predikantnoordhorn@gmail.com / 0594-528891.

Andere kerkelijke activiteiten
Wat betreft het jeugdwerk volgen we als kerkenraad het beleid m.b.t. de scholen. Dat betekent dat zondagschool en catechisaties weer zijn opgestart op het moment dat de jongeren weer welkom waren op resp. de basis- en middelbare school. Wat betreft het andere kring- en verenigingswerk, dat ligt tot op heden nog stil.

---

Maatregelen tijdens de erediensten
Om alles in goede orde en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.

  • Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.

  • In de morgendiensten in Noordhorn is er als gebruikelijk kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.

  • Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.

  • Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).

  • Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.

  • Er wordt niet gezongen in de erediensten. In plaats daarvan worden er opnames afgespeeld van eerder gehouden samenzang. Zo klinkt toch de tekst van psalmen en gezangen, terwijl het risico op verspreiding van het virus door live samenzang wordt beperkt.

  • Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd. De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).

  • Na de dienst wordt de kerkzaal van achteruit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.

Kerk binnen.jpg