7.jpg

EREDIENSTEN I.V.M. CORONA-MAATREGELEN

Laatste update 24 september

Met ingang van 25 september a.s. verdwijnt de voorgeschreven 1,5 meter regeling.

Maar de corona is nog  niet verdwenen. We willen niet graag dat de kerk een plaats is waar men elkaar gemakkelijk kan besmetten. Daarom adviseren we iedereen om toch enige afstand te bewaren tot mensen die niet tot uw gezin behoren. Houdt rekening met elkaar en wacht met bijpraten tot u na dienst weer buiten bent.

Voor de kerkgang in Noordhorn verandert het volgende:

Veranderingen met ingang van zondag 26 september 2021

De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag a.s. de gehele gemeente weer in de kerk uit te nodigen.

Om het besmettingsrisico zo veel mogelijk te beperken is besloten om tussen de rijen, zoveel als mogelijk een lege bank te houden, zodat de aanwezigen door de hele kerk verspreid zitten en niet allemaal opeengepakt achterin de kerk. Er zullen nu misschien vier mensen in een bank moeten zitten waar er tot nu toe meestal drie personen zaten.

Ook proberen we de ventilatie in de kerk zo goed mogelijk te houden.

Voorlopig zal er nog een coördinator aanwezig zijn om waar nodig mensen een plaats te wijzen.

De eerste weken zal tijdens de morgendiensten DE WEGWIJZER nog open zijn voor hen die wel willen samenkomen, maar dat liever in een kleinere groep en op ruimere afstand doen.

 

Aandachtspunten bij kerkbezoek i.v.m. het coronavirus

Wie zich ziek voelt (of verkouden is) willen we dringend adviseren om thuis te blijven.

Hebt u vragen mail of bel dan even met de coördinator, tel.nr. 0594-591410.

 

Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd.

De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404). 

​​​​​Alle erediensten zijn ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn.

Erediensten Saaksum
Omdat het aantal vaste bezoekers van de diensten in Saaksum klein is en past binnen het huidige advies, blijven de diensten voortgang vinden op de tot nu toe gebruikelijke manier.

 


Andere kerkelijke activiteiten
Wat betreft het jeugdwerk volgen we als kerkenraad het beleid m.b.t. de scholen. Dat betekent dat zondagschool en catechisaties weer zijn opgestart op het moment dat de jongeren weer welkom waren op resp. de basis- en middelbare school. Wat betreft het andere kring- en verenigingswerk, dat ligt tot op heden nog stil.

Kerk binnen.jpg