7.jpg

EREDIENSTEN I.V.M. CORONA-MAATREGELEN

Laatste update 29 juli

AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN 

De coronaregels zijn inmiddels sterk verruimd.

De mondkapjes zijn niet meer verplicht en we mogen weer zingen.

De maximum aantallen zijn vervallen, alleen de anderhalve meter afstand is nog van kracht.

Voor ons kerkgebouw betekent dit dat er niet meer dan ca. 60 personen in de kerk passen.

In de Wegwijzer maximaal 30 personen.  

De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in groepen en krijgen wekelijks bericht met de indeling voor de kerk en de Wegwijzer, waarbij er steeds wordt gerouleerd. 

 

Wij vinden het fijn gemeenteleden en eventuele gasten weer te ontmoeten onder het Woord.

De mogelijkheden hiertoe zijn echter niet onbeperkt omdat we nog steeds anderhalve meter afstand moeten houden. 

Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast dan kunt u zich daarvoor aanmelden. 

U kunt zich aanmelden via een mailtje naar: eredienstnoordhorn@gmail.com

Vermeld het aantal personen waarmee u de dienst(en) hoopt te bezoeken. 

(Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.) 

Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis en iedereen houdt 1,5 meter afstand tot anderen, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren. 

 

Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd.

De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404). 

​​​​​Alle erediensten zijn ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn.

Erediensten Saaksum
Omdat het aantal vaste bezoekers van de diensten in Saaksum klein is en past binnen het huidige advies, blijven de diensten voortgang vinden op de tot nu toe gebruikelijke manier.

 


Andere kerkelijke activiteiten
Wat betreft het jeugdwerk volgen we als kerkenraad het beleid m.b.t. de scholen. Dat betekent dat zondagschool en catechisaties weer zijn opgestart op het moment dat de jongeren weer welkom waren op resp. de basis- en middelbare school. Wat betreft het andere kring- en verenigingswerk, dat ligt tot op heden nog stil.

---

Maatregelen tijdens de erediensten
Om alles in goede orde en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.

  • Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is.

  • In de morgendiensten in Noordhorn is er als gebruikelijk kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.

  • Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.

  • Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).

  • Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.

  • Na de dienst wordt de kerkzaal van achteruit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.

Kerk binnen.jpg