7.jpg

Besluit n.a.v. aangescherpte coronamaatregelen

Erediensten in Noordhorn

In verband met de sterk toegenomen corona-besmettingen heeft de overheid met ingang van 13 november 2021 weer verschillende maatregelen bekendgemaakt om het virus terug te dringen. Op 28 november jl. zijn deze maatregelen nog verder uitgebreid.

Naar aanleiding hiervan heeft het moderamen op 29-11-2021 als volgt besloten:

 

Besluit n.a.v. aangescherpte coronamaatregelen

Naar aanleiding van de corona-persconferentie van vorige week vrijdag heeft het moderamen van de kerkenraad als volgt besloten. Officieel zijn de aangescherpte maatregelen niet op de kerk van toepassing, wel zijn er adviezen gedaan over kerkelijke activiteiten na 17.00 uur.

            Hoewel veel niet-noodzakelijke activiteiten worden afgelast na 17.00 uur, blijven de essentiële winkels wel open. Ook mag iedereen gewoon de straat op, anders dan tijdens de avondklok begin dit jaar. Kerkelijke activiteiten zijn voor ons als christenen zeker essentieel en kunnen wat de kerkenraad betreft dus doorgaan. Dat betekent dat de aanvangstijd van de tweede dienst onveranderd blijft en dat ook de doordeweekse activiteiten plaats kunnen hebben zoals nu het geval is. Bij dit besluit speelt ook mee dat het onderwijs (ook het onderwijs ná 17.00 uur) door blijft gaan, en de activiteiten binnen onze gemeente geschaard kunnen worden onder de noemer ‘geloofsonderwijs’. Uiteraard houden we ons bij alle zondagse en doordeweekse bijeenkomsten aan de geldende maatregelen.

 

 

Minder mensen in de kerk en een gedeelte weer in de Wegwijzer

De kerkenraad heeft ingaande 14 november jl. besloten om het aantal personen in te kerk weer te moeten inperken, zodat men onderling weer voldoende afstand (nu weer 1,5 m) kan houden. Dit geldt natuurlijk niet voor mensen uit hetzelfde gezin.

Voor de morgendiensten worden er weer een aantal groepen in de Wegwijzer ingedeeld. De groepsindeling is ongewijzigd en de groepen rouleren.

Bij binnenkomst en vertrek wordt aangeraden een mondkapje te dragen (advies CIO/PKN).

Hebt u vragen mail of bel dan even met de coördinator, tel.nr. 0594-591410.

 

Aandachtspunten bij kerkbezoek i.v.m. het coronavirus

Houdt rekening met elkaar. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft thuis.

 

 

De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404). 

​​​​​Alle erediensten zijn ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn.

Erediensten Saaksum
Omdat het aantal vaste bezoekers van de diensten in Saaksum klein is en past binnen het huidige advies, blijven de diensten voortgang vinden op de tot nu toe gebruikelijke manier.

 


Andere kerkelijke activiteiten
Wat betreft het jeugdwerk volgen we als kerkenraad het beleid m.b.t. de scholen. Dat betekent dat zondagschool en catechisaties weer zijn opgestart op het moment dat de jongeren weer welkom waren op resp. de basis- en middelbare school. Wat betreft het andere kring- en verenigingswerk, dat ligt tot op heden nog stil.

Kerk binnen.jpg