Wijkindeling Wijkindeling
WIJK 1:             
Ouderling dhr. J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TD Niehove, tel 0594-50 21 80
Ouderling dhr. J.W. Kleefman, Vliedorpsterweg 10, 9973TA Houwerzijl, tel. 050-503 22 73

 
PLAATSINDELING:
Den Ham
Grijpskerk
Houwerzijl
Kommerzijl
Niehove
Niezijl
Noordhorn
 
WIJK 2:
Ouderling dhr. J. Top, Oosterweg 20, 9804 PR Noordhorn, tel. 0594-50 46 44.
Ouderling dhr. E. Kooi, Willem Lodewijkstr. 1, 9842 PP Niezijl, tel. 0594-21 30 19
 
PLAATSINDELING:
Aduard
Baflo
Briltil
Den Horn
Ezinge
Feerwerd
Garnwerd
Groningen
Niekerk (Grootegast)
Oldehove
Oldekerk
Pieterzijl
Zuidhorn
 
OVERIGE INFORMATIE:
 
KERKELIJK JAARBOEK
De Hervormde gemeente Noordhorn maakt samen met de Hervormde gemeente van Saaksum deel uit van de protestantse classis Westerkwartier. Met de Hervormde gemeente Dorkwerd bestaat er een z.g. quasi-pastoraalverband. Dit houdt in dat de predikant van Noordhorn in Dorkwerd een permanent consulentschap vervult.  
 
PERFORATIE GEMEENTEGRENZEN
Hoewel de kerkdiensten voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen wij ons voorstellen dat er mensen zijn die buiten Noordhorn wonen en toch daadwerkelijk tot de Hervormde gemeente van Noordhorn willen behoren omdat zij in hun eigen gemeente zich niet kunnen vinden in prediking, catechese en pastoraat. Er is dan overschrijving mogelijk. Men dient dan een verzoek in tot overschrijving bij de gemeente waartoe men wil behoren.
 
Een besluit tot een dergelijke overschrijving wordt genomen indien bijzondere overwegingen van pastorale aard ten aanzien van een gemeentelid daartoe aanleiding geven, dan wel indien bij het gemeentelid behoefte bestaat aan een andere modaliteit van prediking en catechese dat ter plaatste wordt gevonden. Inlichtingen hierover en aanvraag van formulieren bij de scriba van de kerkenraad: Ouderling dhr. J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TD Niehove, tel 0594-50 21 80 (e-mail adres: )
 
terug