WELKOM WELKOM
We heten u van harte welkom op onze site waarop we u op de hoogte proberen te houden van het wel en wee in de gemeente.


Onze predikant


Sinds  20 januari 2019 is Ds. M. Krooneman predikant in de gemeente Noordhorn-Saaksum. Hij woont in de pastorie aan de Oosterweg nummer 11 in Noordhorn. Telefoon: 0594 528891. Email: predikantnoordhorn@gmail.com
 
EREDIENSTEN I.V.M. DE CORONA-MAATREGELEN
Wilt u als lid van onze gemeente of als gast onze erediensten bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het mailadres eredienstnoordhorn@gmail.com. Geeft u daarbij aan of u eenmalig een eredienst wilt bijwonen, of op de lijst van vaste bezoekers wilt worden geplaatst. Elke week krijgt u bericht in welke eredienst u welkom bent. Staat u op de lijst en bent u voor een bepaalde dienst uitgenodigd, wilt u het dan ook aangeven als het u niet lukt te komen?
 
I.v.m. de gewijzigde maatregelen is het maximaal aantal kerkgangers weer beperkt tot 30. We willen wel iedereen de gelegenheid geven om de dienst gezamenlijk als gemeente te volgen. Daarom wordt per dienst een deel van de gemeente uitgenodigd deze bij te wonen in het kerkgebouw, en een ander deel in de WEGWIJZER via een live-beeldverbinding. Op deze manier kunnen we toch gemeenschap met elkaar ervaren. Uiteraard worden zowel in de kerk als in De Wegwijzer de maatregelen van de overheid m.b.t. het coronavirus nageleefd.
 
 
 
MAATREGELEN
Om alles in goede orde en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad het volgende besloten:
 • Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.
 • Het is van belang dat leden van een gezin zoveel mogelijk dezelfde dienst bezoeken. Zij mogen immers bij elkaar zitten, en dat scheelt aanzienlijk in ruimte gezien de 1,5 meter-regel.
 • In de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.
 • Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.
 • Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).
 • De kussens in de kerk worden niet gebruikt. Neem die indien nodig dus zelf mee (en weer naar huis!). Wie nog een eigen kussen in de kerk heeft liggen mag die tijdens de eerste dienst meenemen en gebruiken. Ook dat kussen gaat vervolgens mee naar huis, en kan bij een volgende keer weer worden meegenomen.
 • Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.
 • Er wordt voorlopig niet gezongen in de erediensten. In plaats daarvan worden er opnames afgespeeld van eerder gehouden samenzang. Zo klinkt toch de tekst van psalmen en gezangen, terwijl het risico op verspreiding van het virus door live samenzang wordt beperkt.
 • Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd. De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).
 • Na de dienst wordt de kerkzaal van achter uit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren.
 

 
terug