Vrouwenveeniging "IN LIEFDE DIENENDE" Vrouwenveeniging "IN LIEFDE DIENENDE"
De vrouwenvereniging "IN LIEFDE DIENENDE" heeft het volgende (voorlopige) rooster opgesteld.
De Bijbelstudies komen uit "DE HERVORMDE VROUW".
Gespreksavonden voor de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde “

13 oktober                  Bijbelstudie 1
27 oktober                  Bijbelstudie 2
10 november              Bijbelstudie 3
24 november               Bijbelstudie 4   
08   december            Bijbelstudie 5
22  december              Kerst
12 januari                   Bijbelstudie 6
26  januari                  Bijbelstudie 7
09 februari                  Bijbelstudie 8
23 februari                  Bijbelstudie 9
09 maart                    Bijbelstudie 10
23 maart                     Pasen
13 april                       Bijbelstudie 11
27 april                       Bijbelstudie 12


De creamiddagen
Herfststuk maken        22 oktober
Kerstkaarten.              19 november
Kerststukjes.               17 december
?????                           04 februari
Paasbloemstuk           18 maart

We blijven doorgaan zoals we voorgaande jaren ook hebben gedaan.
We hopen op gezegende avonden.
Met vriendelijke groet,
Tjaarda Meindertsma

Het bestuur bestaat uit Tjaarda Meindertsma, Maria van Waarde en Eja Tempel.
Contact T. Meindertsma 0594-233614

 
terug