Vacant Vacant
Sinds de zomer van 2017, toen dominee Kreuk met zijn gezin vertrok naar de Hervormde gemeente te Oude Tonge, is onze gemeente vacant. Voor de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum betekent dit een vacante periode waarin we op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Dominee K.H. Bogerd uit Wouterswoude (Tel. 0511-421388 | 06-36275893) staat ons in deze periode bij met het pastorale werk (maandag) en de catechisaties (donderdagavond). Daarnaast verzorgt ds. Bogerd de Bijbelkringavonden op donderdag.

Door het moderamen van de ring Ommelanden is ds. C. Hoek uit Bedum aan onze gemeente als consulent toegewezen. Het is de bedoeling dat de consulent onze kerkenraad voor de duur van de vacature zal bijstaan.

We zijn dankbaar voor de bijstand van dominee Bogerd en dominee Hoek en we hopen van harte op een vruchtbare samenwerking!

 
terug