Saaksum

Saaksum
De kerk van Saaksum

Elke zondagmorgen wordt in de kerk van Saaksum een dienst gehouden. Dat gebeurt meestal om 9:30 uur. De kerk van Saaksum maakt deel uit van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. De gemeente van Saaksum vormt een zogeheten huisgemeente in dit geheel. De kerkenraad van Saaksum is dezelfde als de streekkerkenraad die elders op deze website vermeld is. Hieraan neemt ook een afvaardiging van Saaksum deel.

Vanuit de kerkenraad zijn de onderstaande personen het eerste aanspreekpunt voor Saaksum:
Dhr. F. Wessels (ouderling)
Englumerstraat 18
9883 PE Oldehove
tel. 0594 - 59 14 26
(e-mail adres: )

Dhr. K. Tempel (voorzitter)
Hamsterpad 3
9804 PZ Noordhorn
tel. 0594 - 50 51 08
(e-mail adres: )

Banknummer van de kerk: NL47 RABO 03182 08679
Gironummer van de kerk: NL82 INGB 0000 890 847
terug