Saaksum Saaksum
 
Saaksum

Saaksum
De kerk van Saaksum

Ondanks de versoepelingen zijn er in verband met de corona crisis tot nader order geen kerkdiensten in Saaksum.
Wel kunt u via kerkdienstgemist de diensten zien die in Noordhorn gehouden worden op de volgende link.  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn Deze diensten zijn alleen toegankelijk voor mensen die zich hebben aangemeld (ZIE HET LAATSTE NIEUWS)
 

De kerk van Saaksum maakt deel uit van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. De gemeente van Saaksum vormt een zogeheten huisgemeente in dit geheel. De kerkenraad van Saaksum is dezelfde als de streekkerkenraad die elders op deze website vermeld is. Hieraan neemt ook een afvaardiging van Saaksum deel.

Vanuit de kerkenraad zijn de onderstaande personen het eerste aanspreekpunt voor Saaksum:
Dhr. F. Wessels (ouderling)
Englumerstraat 18
9883 PE Oldehove
tel. 0594 - 59 14 26
(e-mail adres: frits.wessels@home.nl)


(e-mail adres: diaconienoordhorn@gmail.com)

Banknummer van de kerk: NL70 RABO 03758 29660
Gironummer van de kerk: NL33 INGB 0000 895706