Saaksum

Saaksum
De kerk van Saaksum

Momenteel zijn er in verband met de corona crisis tot nader order geen kerkdiensten in Saaksum.
Wel kunt u via kerkdienstgemist diensten zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn

De kerk van Saaksum maakt deel uit van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. De gemeente van Saaksum vormt een zogeheten huisgemeente in dit geheel. De kerkenraad van Saaksum is dezelfde als de streekkerkenraad die elders op deze website vermeld is. Hieraan neemt ook een afvaardiging van Saaksum deel.

Vanuit de kerkenraad zijn de onderstaande personen het eerste aanspreekpunt voor Saaksum:
Dhr. F. Wessels (ouderling)
Englumerstraat 18
9883 PE Oldehove
tel. 0594 - 59 14 26
(e-mail adres: )


(e-mail adres: )

Banknummer van de kerk: NL47 RABO 03182 08679
Gironummer van de kerk: NL82 INGB 0000 890 847
 
12 april 12 april
9.30 uur. Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen)
 
19 april 19 april
9.30 Ds. G.W. van Wingerden (Stedum)
 
26 april 26 april
9.30 uur. Ds. A. van Herk (Hasselt)
 
21 JUNI 21 JUNI
9.30 uur DS. J. Hoekman (Urk)
 
16 AUGUSTUS 16 AUGUSTUS
9.30 uur. Ds. M. Krooneman.