Rommelmarkt op 12 september Rommelmarkt op 12 september
ROMMELMARKT HERVORMDE GEMEENTE NOORDHORN –SAAKSUM
 
ZATERDAG 12 SEPTEMBER  2015           Een jaar gaat snel voorbij. De rommelmarktcommissie heeft niet stil gezeten: de tent is al lang weer besteld, en de vergunning is reeds binnen.
Met  andere woorden de voorbereiding voor de  29e rommelmarkt op 12 september is in volle gang! Wij vragen uw aandacht voor een aantal zaken.
 
INNAME SPULLEN:
Ook dit jaar staan wij weer klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. De schuren van mw. Holtman (Oosterweg 1) zijn nog niet vol.
Vanaf zaterdag 4 juli kunt u elke zaterdag de spullen kwijt op het terrein van mw. A. Holtman, Oosterweg 1, Noordhorn. De tijden zijn  op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
En ook vanaf 10 juli op elke vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
Dit alles tot en met zaterdag 5 september 2015.
Mocht u niet in staat zijn om de spullen te brengen, dan halen we het graag bij u op.
U kunt contact opnemen met:          
Cocky den  Besten    0594-505035
Gerard Geertsema             0594-505529
Bert Kamphuis                    06-29293040
Klaas Tempel                     0594-505108
Wat nemen we wel  en  wat nemen we niet.
Wel:
We nemen leuke en  bruikbare spullen.
Klein meubilair.
Boeken.
Niet:
Matrassen
Bankstellen (of het moet uitzonderlijk mooi zijn)
Computerschermen
De reden is dat wij vrij veel moeten afvoeren en dat kost geld.
 
GIFTEN:
Ook dit jaar hebt u de mogelijkheid om een gift  te geven. Mocht u geen mogelijkheid hebben om de rommelmarkt  te bezoeken, of dat u door welke omstandigheid ook niet in de gelegenheid bent om bij de rommelmarkt betrokken te zijn, dan kunt u eventueel een gift geven.
Het rekeningnummer is NL70 RABO 0375829660 of  NL33 INGB 0000895706 o.v.v. sponsoring  rommelmarkt 2015.
 
SPONSORING:
We hebben reeds enkele sponsoren binnen.
Mocht u ook iemand weten die wel wil sponsoren? Dan horen wij dat graag.
 
ZO DE  HERE WIL EN WIJ LEVEN:
Om van de 29e rommelmarkt ook weer  een succes te maken, doen wij  wederom een beroep op u/jullie. Wij vragen u/jullie om in week 37 (7 tot en met 12 september 2015) uw en jullie steentje weer bij te dragen voor deze  toch wel intensieve week. Maar hopelijk mag het resultaat er dan ook zijn.
 
BAKKEN EN PRIJSJES:
Wat wij ook zeer waarderen is dat er ook altijd veel gebakken (voor bij de koffie) en gekookt wordt voor de  rommelmarkt.
En er worden prijsjes gegeven voor het intekenbord. Ook daar kunt u aan denken.
 
WELKOM OP DE 29e ROMMELMARKT DE 12e SEPTEMBER 2015 EN DE WEEK DAARVOOR.
 
Met een vriendelijk groet van de rommelmarktcommissie
 
terug