Predikant en ouderlingen Predikant en ouderlingen
Predikant:
Ds. M. Krooneman
Oosterweg 11
9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
predikantnoordhorn@gmail.com

Ouderlingen:
Dhr. J.R. Feitsma (wijk 1) (tevens scriba)
Heereburen 2
9884 TD Niehove
tel. 0594-50 21 80
scribanoordhorn@gmail.com

Dhr. J.W. Kleefman (wijk 1)
Vliedorpsterweg 10
9973TA Houwerzijl
tel. 050-5032273
famkleefman@gmail.com

Dhr. E. Kooi (wijk 2)
Willem Lodewijkstraat 1
9842 PP Niezijl
tel. 0594-21 30 19

Dhr. J. Top (wijk 2) (tevens preses)
Oosterweg 20
9804 PR Noordhorn
tel. 0594-50 46 44

Dhr. R. Koopman (ouderling-kerkrentmeester)
Buitensingel 50
9883 SJ Oldehove
0594-591410
famrkoopman@hotmail.com

Dhr. W. Telintel (ouderling-kerkrentmeester)
Havenstraat 8
9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 
wimtelintel@gmail.com


Dhr. F. Wessels (afgevaardigde Saaksum)
Englumerstraat 18
9883 PE Oldehove
tel. 0594-59 14 26
frits.wessels@home.nl

 
Bankrekeningnummer kerkvoogdij: NL70 RABO 03758 29660 Rabobank Zuidhorn Giro: NL33 INGB 0000 895 706 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Gem. Noordwijkweg 29 9804 RA Noordhorn (ook bestemd voor GIFTEN).
 
INKOMSTEN KERKVOOGDIJ:
Gemeenteleden dienen de kerkvoogdij financieel te ondersteunen, waardoor het werk in onze gemeente doorgang kan vinden.
 
Hoe komt de kerkvoogdij aan haar inkomsten?
1e: door vrijwillige bijdragen/giften;
2e: door collecten;
 
ad. 1 vrijwillige bijdragen/giften
De kerkvoogdij werkt niet mee aan de jaarlijkse landelijke actie 'Kerkbalans' waarbij wordt gewerkt met landelijke richtlijnen en antwoordenveloppen. Toch is de kerkvoogdij ervan overtuigd dat de gemeente in deze haar verantwoordelijkheid kent. Blijkbaar weet de gemeente wat er nodig is en er is veel nodig om een gemeente, inclusie een full-time predikantsplaats zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
 
ad. 2 collecten
Iedere zondag wordt er ook voor de kerkvoogdij gecollecteerd. Ook de uitgangscollete is meestal voor de kerkvoogdij bestemd. Eenmaal per maand is er aansluitend aan het zingen in antwoord op de prediking een extra collecte ten behoeve van de instandhouding van de predikantsplaats.
 
 
COMMISSIE VAN BIJSTAND
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ORGANISTEN
De organisten die het orgel tijdens de (bijzondere) erediensten bespelen zijn in de regel mevr. A.I. Van Dijken - Grashuis, tel. 050- 40 31 197, dhr. J. Top, tel. 0594-50 46 44, dhr. R. van den Akker, tel. 050-403 1324 en dhr. B. Kamphuis, tel.  0594-50 04 13.
 
STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED.HERV.KERK TE NOORDHORN
Voor het werven van financiën ten behoeve van het eeuwenoude kerkgebouw van Noordhorn en het antieke deel van het interieur alsmede het orgel in het kerkgebouw, is een Stichting in het leven geroepen. Veel gemeenteleden, maar ook niet-gemeenteleden steunen als donateur het werk van deze Stichting.
 

 
terug