Startweekend 23 en 24 september Startweekend 23 en 24 september

Op D.V. zaterdag 23 en 24 september willen we als Hervormde streekgemeente van Noordhorn en Saaksum een begin maken met ons kerkelijk seizoen. Het zal even wennen zijn nu ds. Kreuk vertrokken is naar een andere gemeente. Dhr. H. Scherphof hoopt zondags voor te gaan in de openingsdienst. In deze dienst willen we stilstaan bij het jaarthema van de HGJB `Open je ogen`, aan de hand van Johannes 9 (genezing van de blindgeborene). Daarna is er koffiedrinken en een preekbespreking. Met dit thema gaan we ook zaterdags en het hele winterseizoen aan de slag. Aan het jaarthema is ook een diaconaal project gekoppeld waarvoor we het hele winterseizoen geld willen inzamelen. Zaterdag om 16.00 uur zijn de kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom en daarna willen we om 18.00 uur samen eten als gemeente. Het zou fijn zijn als er mensen bereid zijn om iets hiervoor te maken. U kunt dit aangeven op het antwoordstrookje op de achterkant van deze Kerkneis. Nadat we samen gegeten hebben begint om 20.00 uur het avondprogramma. Hiervoor hebben we nog foto`s nodig van gemeenteleden in hun jongere jaren. Deze kunt u inleveren bij Petra Telintel (Havenstraat 8, Niezijl of of gewoon zondags bij de kerk). Wees allen welkom! We hopen samen op een fijn en gezellig weekend.


Opening winterwerk

Bijbelgedeelte Johannes 9:1-41 De genezing van de blindgeborene staat dit jaar (o.a. bij de opening van het startweekend) centraal. Een geschiedenis die Johannes belangrijk vindt. Hij beschrijft het verhaal heel gedetailleerd en zorgvuldig. Op allerlei manieren speelt ‘zien/kijken’ in deze geschiedenis een rol. Verschillende mensen (Jezus, de blindgeborene, de Farizeeën, de ouders van de blindgeborene, de omstanders) kijken op verschillende manieren. Allemaal zien ze iets anders. En Jezus zelf? Die opent de ogen… en niet alleen van de blindgeborene
 

Diaconaal project

Nieuwe opzet. Het diaconale project gaat er dit jaar iets anders uitzien dan de afgelopen jaren. Naar aanleiding van een documentaire en een aantal youtube-afleveringen voor tieners en jongeren zullen we reflecteren op het thema Open je ogen. Op welke manier doet de gemeente dat in Egypte, als het gaat om hun kijk op God, de ander en de wereld? Wat zien wij? En wat kunnen we van elkaar leren? Tegelijkertijd hopen we dat de kerk in Egypte ook geraakt wordt door onze betrokkenheid en bewogenheid en zullen we ook voor hen in actie komen.
 
Petra Telintel.

terug