Liturgie Liturgie
Liturgie voor zondag 13 september.
Voorganger : Ds. M. Krooneman.
Morgendienst
-       Afkondigingen door de ouderling van dienst
-       Stil gebed
-       Votum en groet
-       Samenzang (opname): Psalm 65:1,2
-       Geloofsbelijdenis
-       Gebed om de opening van het Woord
-       Schriftlezing: Exodus 12:1-13 en 21-24
-       Orgelspel: Psalm 40:3,4
-       Verkondiging
-       Samenzang (opname): Psalm 130:2
-       Lezing avondmaalsformulier
-       Gebed voorafgaand aan het Heilig Avondmaal
-       Orgelspel (ondertussen wordt tafel gereedgemaakt): Gezang 252:1,2
-       Bediening van het Heilig Avondmaal (incl. korte Schriftlezing)
-        Orgelspel (ondertussen worden bekertjes opgehaald door diaken en ouderling van dienst): Gezang 174:1,2,3
-       Dankgebed en voorbede
-       Slotzang (staande, live samenzang): Psalm 68:10
-       Zegen

Avonddienst
-       Afkondigingen door de ouderling van dienst
-       Stil gebed
-       Votum en groet
-       Samenzang (opname): Psalm 116:10,11
-       Gebed voorafgaand aan het Heilig Avondmaal
-       Orgelspel (ondertussen wordt tafel gereedgemaakt): Psalm 116:7
-       Bediening van het Heilig Avondmaal (incl. korte Schriftlezing)
-       Orgelspel (ondertussen worden bekertjes opgehaald door diaken en ouderling van dienst): Psalm 108:1
-       Lezing slot avondmaalsformulier
-       Lezing wet + samenvatting
-       Dankgebed na het Heilig Avondmaal + gebed om de opening van het Woord
-       Schriftlezing: Exodus 12:1-13 en 28-32
-       Orgelspel: Gezang 116:1,3,8
-       Verkondiging
-       Samenzang (opname): Psalm 23:1,2
-       Dankgebed
-       Slotzang (staande, live samenzang): Psalm 36:3,2
-       Zegen  
 
 
Handleiding Handleiding
Een handleiding voor de avonddienst van zondag 6 september kunt u downloaden op onderstaande site
Handleiding
Een handleiding voor de avonddienst van zondag 16 augustus kunt u downloaden op onderstaande site.
Handleiding