Liturgie Liturgie
Liturgie voor zondagmorgen 22 november.
Voorganger: Ds. M. Krooneman.
Morgendienst (bed. H.A.):
- Afkondigingen door de ouderling van dienst
- Stil gebed
- Votum en groet
- Opname: Psalm 103:4,5
- Geloofsbelijdenis
- Gebed om de opening van het Woord
- Schriftlezing: 1 Korinthe 11:17-34; Johannes 21:15-17
- Lezing Heidelbergse Catechismus: Zondag 30, vraag en antwoord 81
- Opname: Psalm 36:2
- Verkondiging
- Opname: Psalm 103:6,7
- Lezing avondmaalsformulier
- Gebed voorafgaand aan het Heilig Avondmaal
- Orgelspel (ondertussen wordt tafel gereedgemaakt): Berijming HC*
- Bediening van het Heilig Avondmaal (incl. korte Schriftlezing)
- Orgelspel (ondertussen worden bekertjes opgehaald door diakenen): Psalm 22:15,16
- Dankgebed en voorbede
- Opname: Psalm 48:6
- Zegen

* Berijming HC (melodie: Psalm 68)
1. Het Avondmaal staat steeds gereed
voor wie vol afschuw heel goed weet
van zonden in zijn leven,
maar nochtans in vertrouwen leeft,
dat God die schuld vergeven geeft,
om Christus’ wil vergeven.
Zijn sterven heeft ze toegedekt
en heel hun hart is uitgestrekt
om Hem steeds meer te eren.
Wie zo komt, is niet hypocriet
en eet zichzelf een oordeel niet,
als wie zich niet bekeren.


Avonddienst (dankz. H.A.):
Ps. 36:2 (opname)
Gz. 107:1,2,4 (orgelspel)
Ps. 146:5,6 (opname)
Ps. 8:1,4 (opname)
Schriftlezing: Lukas 14:12-27
Tekst voor de verkondiging: Lukas 1



 
 
Handleiding Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de dienst van zondagmorgen 22 november.
Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond
8 november
Handleiding 8 november
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond 25 oktober
Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond 11 oktober
Handleiding leerdienst 11 oktober