Liturgie Liturgie
Liturgie voor zondag 12 juli.
Morgendienst.
Voorganger: Ds. M Krooneman.

Ps. 84:1,2
Gz. E:8
Openbaring 2:12-17
Ps. 138:4
Ps. 33:7,11

Avonddienst.
Voorganger: Ds. W. van Wingerden Stedum.

Ps 48:4, 6
Votum en Groet
Ps 27:5, 7
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Exodus 25: 10-22
Orgelspel
Verkondiging
Ps 103: 4
Geloofsbelijdenis
Ps 103: 9, 11
Dankgebed en voorbede
Samenzang: gez 282: 1,3,4,5
Zegen
 
 
Aanwijzingen bij de dienst Aanwijzingen bij de dienst
Op onderstaande link kunt u een handleiding downloaden bij de preek van zondagavond 5 juli
Handleiding bij de preek van zondagavond 5 juli

Op onderstaande link kunt u aanwijzingen downloaden bij de dienst van zondagavond 28 juni
Korte uitleg bij de preek

Vragen voor de kinderen bij de preek van zondagavond 21 juni kunt u downloaden op onderstaande link.
Vragen voor de kinderen

Op onderstaande link kunt u aanwijzingen downloaden bij de dienst van zondagavond 14juni.
Hulp bij de preek

Op onderstaande link kunt u aanwijzingen downloaden bij de dienst van zondagavond 7 juni.
Hoofdpunten uit de preek