Liturgie Liturgie
Liturgie voor zondag 21 februari.
Morgendienst.
Voorganger: Ds. J. Harteman Kampen.
Votum en groet
Samenzang (opname) Psalm 68: 16
Wet des HEEREN
Orgelspel  Psalm 130 : 2
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 18 vers 28 t/m Johannes 19 vers 5
Orgelspel Psalm 145 : 2
Verkondiging over  Johannes 19 vers 5
Thema: ‘Zie, de mens!’
Samenzang (opname) Psalm 132 : 7, 12
Dankgebed en voorbede
Samenzang (opname) Gezang 43 : 1,2,3
Zegen

Avonddienst.
Voorganger: Ds. M. Krooneman.
Ps. 133:1,2,3 (opname)
Ps. 138:3 (opname)
Ps. 19:7 (orgelspel)
Ps. 25:4 (opname)
Gz. 217:5,8 (orgelspel)
Markus 10:31-45

 
terug