Kringwerk Kringwerk
CATECHESE
De catechese is de geloofsoverdracht aan de jeugd vanuit de kerkelijke gemeente. Dit als aanvulling op de geloofsopvoeding in het gezin.

Als jongere heb je het tegenwoordig ook erg druk. Naast studie (of als je ouder bent: een baan) vraagt ook vaak sport, muziekbeoefening of een andere hobby je aandacht; en dan moeten er keuzes gemaakt worden. Je kunt nu eenmaal niet op één avond meerdere dingen te gelijk doen. Laat dan ook in dat opzicht het zwaarste wegen, wat ook voor een jongere het belangrijkste is! Je bent zo vaak geneigd om het geloof een soort "bij-rolletje" te geven in je leven, terwijl de Heere en het geloof toch boven alles zouden moeten gaan, maar ook mógen gaan. Dan is het geen last, maar dan heb je er zin in, omdat alles in je leven mag gebeuren vanuit Gods genade, en alles in je (jonge) leven op zijn juiste plek mag komen te staan!

Hieronder treft u en jij de data van de catechesegroepen in de Wegwijzer op de donderdagavonden.
- Groep 1 van 12 tot 14 jaar van 18.30 uur tot 19.15 uur
- Groep 2 van 15 jaar en ouder van 19.15 uur tot 20.00 uur
 
Data catechese 2017/2018:
D.V. donderdag 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober (26 oktober niet herfstvakantie), (2 november niet i.v.m. dankdag), 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 7 december, 14 december, 21 december (28 december niet en 4 januari niet), 11 januari, 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari, 22 februari (1 maart niet i.v.m. voorjaarsvakantie), 8 maart, (15 maart niet i.v.m. biddag) en 22 maart.
 
Ds. K.H. Bogerd

BIJBELKRING
In het winterseizoen wordt eens in de twee á drie weken Bijbelkring gehouden. Bij voorkeur op de donderdagavond om 20.00 uur in 'de Wegwijzer'. Datum en tijd worden in 'Kerkneis' vermeld en 's zondags afgekondigd. Op de Bijbelkring wordt een bijbelboek, vers voor vers gelezen en besproken onder leiding van de predikant. Aanmelding is niet nodig, ieder is van harte welkom. Inlichtingen bij de predikant.

GESPREKSKRING
Deze kring komt een keer in de maand bij elkaar wisselend bij één van de deelnemers thuis. Datum en tijd worden in 'Kerkneis' vermeld en 's zondags afgekondigd. De gesprekskring, de naam zegt het al, heeft het karakter van onderling gesprek en discussie. Er wordt een bijbelboek of een gedeelte uit de Bijbel besproken. Aanmelding is niet nodig, iedereen is van harte welkom. Inlichtingen:

OCHTENDVROUWENKRING
Deze kring komt één keer in de maand bij elkaar bij één van deelneemsters thuis. Er wordt een thema behandeld. Inlichtingen:
mevr. A. Geertsema, tel. 0594-50 55 29
of mevr. O.K. Top, tel. 0594-50 46 44.
   
VROUWENVERENIGING 'IN LIEFDE DIENENDE'
Deze vereniging komt één keer in de 14 dagen bij elkaar in 'de Wegwijzer'. Aanvang 19.45 uur. Inlichtingen:
mevr. M. van Waarde, tel. 0594-50 52 76 (secretaresse)

OUDERENCONTACTMIDDAG
Plm. vier keer per jaar komen de ouderen van zowel Noordhorn als Saaksum bijelkaar voor een gezellige middag in 'de Wegwijzer'. Met Kerst en met Pasen wordt er voor de ouderen een speciaal programma georganiseerd.
.
 
terug