Kerkdiensten rechtstreeks via kerkdienst gemist Kerkdiensten rechtstreeks via kerkdienst gemist
Wees welkom om onze diensten (elke zondag om 09:30 en 19:00 uur) mee te kijken en/of te luisteren.
Dit kan door te klikken op de onderstaande link.


Kerkdienst gemist

Voor u zijn daar geen kosten aan verbonden, voor ons als gemeente wel. De kosten van de uitzendingen komen voor rekening van de diaconie, de kosten van de diensten zelf worden betaald door de kerkvoogdij. Mocht u ons willen steunen met een gift, dan kan dat: het rek. nr. van de diaconie is NL72 RABO 03758 04404; dat van de kerkvoogdij NL70 RABO 03758 29660. Alvast hartelijk dank.
terug