Gesprekskring Gesprekskring
De gesprekskring wordt gehouden op verschillende adressen aan huis.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 24 februari om 20.00 uur bij mevr. J. Bosgraaf in Zuidhorn
Op dat moment zal ook de volgende bijeenkomst worden vastgesteld.
terug