Gesprekskring Gesprekskring
De gesprekskring wordt gehouden op verschillende adressen aan huis.
Zie voor de data KERKNEIS.
terug