Liturgie Liturgie
Liturgie voor zondag 25 oktober.
Voorganger: Ds. M. Krooneman.
Morgendienst:
Gz. E:1,4 (opname)
Ps. 107:8 (orgelspel)
Ps. 118:10 (opname)
Ps. 23:1,3 (opname)
Openbaring 3:7-13; Jesaja 22:15-22

Avonddienst:
Ps. 119:9 (opname)
Berijming HC (orgelspel)
Ps. 56:5,6 (opname)
Ps. 25:2,6,7 (opname)
Romeinen 10:9-17; Handelingen 8:26-40

Berijming HC: Weerklank 390 – naar zondag 25 van de HC
1. Loof de Heer voor zijn genade,
Hem die het geloof ons schenkt.
Prijs de Geest voor al zijn daden,
die in liefde aan ons denkt,
die geloof in ons bewerkt
en ons zwak geloof versterkt.

2. Geest en Woord, die samenwerken,
werken in ons hart met kracht.
Woord, verkondigd in de kerken,
geest’lijk voedsel ied’re dag.
Wat het Woord ons maakt bekend,
onderstreept het sacrament.

4. Met het Woord heel nauw verbonden
wijzen Doop en Avondmaal
op de losprijs voor de zonden,
die door Christus is betaald.
Zij zijn, naar het Woord vermeldt,
door Hem Zelf eens ingesteld.

melodie: Psalm 146
tekst: dr. H. van ’t Veld

 
 
Handleiding Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond 25 oktober
Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond 11 oktober
Handleiding leerdienst 11 oktober
Op onderstaande link kunt u nog de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond 4 oktober.

Handleiding leerdienst 4 oktober