Stichting Stichting
Gegevens
Naam Stichting: Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn
RSIN nummer: 8160.44.417
Adres:  Havenstraat 8
Postcode: 9842 PN
Plaats: Niezijl
Land: Nederland

Beleid
Doelstelling
Kernprincipes en doelen: Het behoud van het eeuwenoude en monumentale Nederlands Hervormde kerkgebouw van Noordhorn en het antieke deel van het interieur alsmede het orgel in het kerkgebouw.
Geen winstoogmerk.

Beleidsplan
De Stichting tracht deze doelstelling te bereiken door het werven van financiele middelen door het mede-organiseren van een jaarlijkse rommelmarkt en het ophalen van oud papier. Dit in samenwerking met de Hervormde gemeente Noordhorn.
Verder worden ook de donaties, giften en schenkingen voor dit doel gebruikt.


Bestuur
Voorzitter:  
Dhr. W.Telintel
Havenstraat 8
9842PN
Tel. 0594-853020


Secretaris en contactpersoon:
Dhr. L. Terpstra
Rikkerdaweg 38
9884PB Niehove
tel.: 0594-591933
wimtelintel@gmail.com


Penningmeester:
Dhr. J.G. Buijze
Tuinbouwstraat 41
9881 PC Kommerzijl
Tel. 06-10886345


Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Activiteiten 2014
Vanwege de goede staat van onderhoud van het kerkgebouw zijn grote reparaties nog steeds niet nodig geweest. Monumentenwacht controleert elke tweejaar de staat van het gebouw.
Er wordt volstaan met het reguliere onderhoud. Vorig jaar is het verfwerk aan de buitenzijde gedaan en dit jaar binnenzijde van de ramen.
Verder is het voegwerk aangepakt.

De oorzaak van de vochtplekken aan de binnenmuur is ontdekt en verholpen. De hemelwaterafvoer bleek ondergronds verstopt te zijn. Als de muren voldoende droog zijn zullen deze weer gewit worden.
De balg van het orgel is volledig vernieuwd, deze was volledig versleten. In de komende periode zal een onderhoudsprogramma voor het het herstel van het orgel worden opgesteld.

Zie ook de meeste recente nieuwsbrief.

Financiële rapportage
 

2014:
Inkomsten
Donaties en giften 2014 Eur 2.004,-
Subsidies op onderhoud Eur 3.150,-
 
Uitgaven
Algemene kosten zoals verzekeringen etc. Eur 1.874,-
Onderhoud Eur 545,-
 
Resultaat 2014 Eur 6.124
 
Vermogen Eur 171.193,-
 
Toelichting:
Donaties zijn de donaties van 2013 en 2014.
Subsidie op onderhoud is afgeschaft. Deze subsidie heeft nog betrekking op de uitgaven van 2013.

Donaties
Indien u donateur wenst te worden, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of per e-mail: jobjob@planet.nl

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL51 RABO 0375858423 t.n.v. Stichting Behoud Herv Kerk Noordhorn


24-01-2018
terug